Čast nam je pozvati Vas na

9. godišnju skupštinu

 

 

koja će se održati 08.03.2013.godine u dvorani Pastoralnog centra

Varaždinske biskupije, Zagrebačka ulica 3 u Varždinu,s početkom u 15 sati.

 

 

DNEVNI RED

1. Otvaranje skupštine i riječ predsjednika Udruge

2. Izbor radnog predsjedništva,zapisničara i ovjerovitelje zapisnika

3. Kulturno-umjetnički program

4. Izvješća o radu Udruge u protekloj godini:

    a)  izvješće tajnice

    b)  izvješće blagajnika

    c)  izvješće Nadzornog odbora  

5. Riječ stručnih djelatnica Udruge

6. Podjela priznanja apstinentima

7. Riječ gostiju

8. Domjenak

Do skorog viđenja srdačno Vas pozdravljam.        

Download

 

                                                                              Predsjednik Udruge:

                                                                                 Božo Kečkan