Čast nam je pozvati Vas na 12. redovnu godišnju skupštinu koja će se održati 17.03.2018. godine u dvorani Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebačka 3; u Varaždinu u 15 sati

Dnevni red

1. Otvaranje skupštine i riječ predsjednice  Udruge

2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

3. Kulturno umjetnički program

4. Izvješća o radu Udruge u protekloj godini

   a) financijsko izvješće tajnice

   b) izvješće Nadzornog odbora

5. Riječ stručnih djelatnica Udruge

6. Podjela priznanja apstinentima

7. Riječ gostiju

8. Domjenak

Veselimo se Vašem dolasku!

Predsjednica Udruge