GOVOR  PREDSJEDNICE UDRUGE ZEMIRE MEDVED ZA 12. REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUGE ZDRAVOG ŽIVLJENJA „OBITELJSKI KLUB“ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  - 17.3.2018.god.

Mogu konstatirati da je prošlo punih dvanaest godina od vrlo uspjele osnivačke skupštine današnje Udruge zdravog življenja „Obiteljski klub“ Varaždinske županije  koja je okupila sve relevantne institucije potrebne za dobru podršku od predstavnika lokalne samouprave i ustanova iz međusektorske suradnje, eminentnih alkohologa i psihijatara zajedno sa psihijatrijskim medicinskim osobljem iz vodećih Varaždinskih zdravstvenih institucija , poglavara  Varaždinske biskupije, te predstavnika većine KLA iz Sjeverozapadne Hrvatske. U borbu protiv alkoholom izazvanih poremećaja i problema krenuli smo jako naoružani i uz znatnu podršku svih relevantnih čimbenika. 

Kasnije godine su pokazale značaj uklopljenosti  Udruge u zdravstveni matriks odnosno činjenicu da obje stručne djelatnice – Mr.sc. Zemira Medved, dr.med., spec. psihijatrije, uža specijalizacija socijalne psihijatrije od 2006.god. odnosno Marija Krobot, medicinska sestra, SSS  pripadaju zaposlenicama Odjela za psihijatriju – Ovisnosti OBV gdje se liječe ovisnice/ci o alkoholu odnosno otkuda se regrutiraju obitelji za tretman u Udruzi zdravog življenja „Obiteljski klub“ Varaždinske županije.

Vrijeme je također radilo za nas, pa je tokom godina došlo do konsolidacije financijske situacije u Udruzi zahvaljujući uspostavljanju kontrole uvođenjem profesionalnog knjigovodstvenog servisa  - pohvala službenicama ACT Konta iz Čakovca -koji je preuzeo odgovornost za vođenje financija, ali i država je poboljšala kontrolu boljom zakonskom regulativom. 

Svjedoci smo činjenice da državne službe su udvostručile kontrolu nad stanjem u udrugama, a mogućnosti dobivanja novaca iz fondova lokalne samouprave su se dvostruko ili trostruko smanjili. Također svjedoci smo da još uvijek nema izrađenih i ujednačenih kriterija za dodjelu dotacija za humanitarne i ostale udruge na natječajima koji se otvaraju.

Naša Udruga ima sreću da od 2016.god. ima potpuno profesionalizirano rukovodstvo koje odlično surađuje sa sveukupnim članstvom i o svemu postoji dvosmjerna komunikacija. God. 2016.  na izvanrednoj skupštini Udruge potvrdili smo predsjednicu Udruge i izabrali nove ljude za rukovodeća tijela  Udruge na četiri godine. Posljednjih godinu dana smo održali  osam sjednica Izvršnog odbora Udruge i šest sjednica Nadzornog odbora Udruge što govori o transparentnosti svih   mišljenja, ideja, odluka i izvršenja odluka. U sve aktivnosti nastojimo uključiti što više ljudi, naročito članova Udruge odnosno članova njihovih obitelji time im omogućujući vlastiti rast i razvoj u poboljšanju sveopće kvalitete života, a posljedično i cjelokupnog društva. 

Mislim da smo kao grupa građana odnosno udruga dosegli nivo zrelosti i samodostatnosti, ali i osjećaja vlastite odgovornosti i potrebe razvijanja vlastitih potencijala bez obzira na mišljenje drugih.

Daljnje aktivnosti udruge odvijati će se na uobičajeni način kao i prošlih godina uz striktno održavanje kontinuiteta sastanaka ponedjeljkom što je osnovna djelatnost udruge.

U Varaždinu, 17.3.2018.god.