Proljeće je stiglo.

Visibaba bijela sunašcu se čudi.

U grmu pokraj puta

nikla su dva jaglaca žuta.

 

U šumi nikla trava, 

a ispod nje ljubičica plava.

Nabujali potok kraj sela žubori.

Uz potok drijema zvončić bijeli

i proljeću se veseli.

Na lopoču žaba spava,

miluje ju potočnica plava.

Žaba radosno krekeće,

Stiglo nam je proljeće.

 

Vjetar kroz polja piri.

Visoko u zraku ševa se čuje.

Miris proljeća se širi

lete i prvi leptiri.

Hvala ti Bože za proljetne čari 

i za sve što nam Tvoja ruka podari.

 

Bernarda Šalamon; Udruga zdravog življenja

„Obiteljski klub“Varaždinske županije